frmwriter: fix handling of flipped paletted images
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sun, 24 May 2020 13:23:37 +0000 (15:23 +0200)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sun, 24 May 2020 13:23:37 +0000 (15:23 +0200)
commit17d1bf82a978619921c691a1ee951ba262c27730
treec6b50c574d1d0eda9aa55ef3abea8039b5ee676d
parent70183711cc0dd3e740817a9d26f5c89cff5cb442
frmwriter: fix handling of flipped paletted images
src/frmwriter.rs