mention that --help is available
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 23 Jul 2020 15:56:37 +0000 (17:56 +0200)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 23 Jul 2020 15:56:37 +0000 (17:56 +0200)
commit38b3d7817151c8ec94ac6594c753547a570d11be
tree3cf4671cb5d36427c43b8425e644b5a9cf610d3a
parentf700bcdb1a7a8fae78ac2cb95ab239126b1af72d
mention that --help is available
README.md