output alpha part of the PGMYUV too
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Fri, 22 Mar 2019 17:56:55 +0000 (18:56 +0100)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Fri, 22 Mar 2019 17:56:55 +0000 (18:56 +0100)
commit3daa5fbb2446bdb3a9578e5b6628b8308ca3fe5f
tree3fb9baf9e7cee496f960630741c9aae8a29613c6
parentffe695773d38f16f1a6f04086f47c19c1c7b4a92
output alpha part of the PGMYUV too
src/frmwriter.rs