update WAV writer for interleaved audio support
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Fri, 6 Mar 2020 18:14:40 +0000 (19:14 +0100)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Fri, 6 Mar 2020 18:14:40 +0000 (19:14 +0100)
commitbcaa61dbe363c0fef533285d02789c2b4994425e
tree9d1b031db8264e06aea541db5b611b6a9724ebd5
parent7d08c359b21e4d4628e2edf1471d51265958c307
update WAV writer for interleaved audio support
src/wavwriter.rs