add option for not stopping on the first decoding error
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 16 Apr 2020 11:32:39 +0000 (13:32 +0200)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 16 Apr 2020 11:32:39 +0000 (13:32 +0200)
commite9c93f5f087a52d9f5c14c5f3bb821038f1b211d
tree0ca134d8ca2b47b39069a97f653528f9e77c69e1
parent7437145d254f1852f5b594e56e20124761bb5b02
add option for not stopping on the first decoding error
src/main.rs