core/scale: add options support
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 18 Oct 2021 15:31:09 +0000 (17:31 +0200)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 18 Oct 2021 16:56:38 +0000 (18:56 +0200)
commit25e0bf9a974b1bb5a8f8b38e23b4a7e91db3eab0
treeb387c9a057a1aa786b47974cf425de3833cd94b7
parentd0d21988dc679ac5d87968da01a55ec3dc375fee
core/scale: add options support
nihav-core/src/scale/colorcvt.rs
nihav-core/src/scale/kernel.rs
nihav-core/src/scale/mod.rs
nihav-core/src/scale/palette/mod.rs
nihav-core/src/scale/repack.rs
nihav-core/src/scale/scale.rs