vp7enc: fix encoding intra frames with too low quantiser
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Fri, 4 Mar 2022 11:12:43 +0000 (12:12 +0100)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Fri, 4 Mar 2022 11:12:43 +0000 (12:12 +0100)
commit3b48bf68e6df822ec0540cd905d528d82e2209e1
tree9d776584c39c8f904121248af925aa627fc2a76d
parentc5d5793c1fd18882a32acabb8141a221b0a97b61
vp7enc: fix encoding intra frames with too low quantiser
nihav-duck/src/codecs/vp7enc/frame_coder.rs