msvideo1enc: fix corner case in box split condition
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 18 Oct 2021 16:56:05 +0000 (18:56 +0200)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 18 Oct 2021 16:56:38 +0000 (18:56 +0200)
commitacabf1634bd688a55af95b93217e12b55c30b18a
treea860a17beb3407fe6eb0ab978543575651e0e2b0
parent85d4be529371a979026a49d43e7ba73793f1e096
msvideo1enc: fix corner case in box split condition
nihav-ms/src/codecs/msvideo1enc.rs