zmbvenc: reduce range for the tests
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sun, 8 Aug 2021 11:00:52 +0000 (13:00 +0200)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sun, 8 Aug 2021 11:00:52 +0000 (13:00 +0200)
commitf714b4e5b5001486c9f6e692a3457d3130fb7280
tree140c058a2d1401551d8a843259253aa274902d8b
parentb09ecc095508e73b170333ff85d25f64bd8394db
zmbvenc: reduce range for the tests
nihav-commonfmt/src/codecs/zmbvenc.rs