handle decoding errors a bit better
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 24 Mar 2020 13:47:47 +0000 (14:47 +0100)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 24 Mar 2020 13:47:47 +0000 (14:47 +0100)
commit251d99506293d25b7ba4da91f88be3c95f848742
tree893bdc87a3da97f6be213bb824e26add601a017f
parentbcaa61dbe363c0fef533285d02789c2b4994425e
handle decoding errors a bit better
src/main.rs